Az Ön Párkapcsolati Érzelmi Bántalmazás pontszáma:

0

A kérdőív tartománya (23-115).
A mennyiben a kérdőívet kitöltő az érzelmi bántalmazással nem, vagy csak kismértékben találkozik, úgy a kapott pontszám 23-60 közé esik (0-40%).
61-78 pont közötti érték (40%-60%) a kérdőívet kitöltő személy életében megjelenik az érzelmi bántalmazottság és/vagy visszaélés.
A 79 pont fölötti értékek (61% fölött) súlyos érzelmi bántalmazásnak kitett, vagy azt megélő kitöltőre utalnak.

A teszt nagy pontossággal mutatja meg, hogy a kitöltő megélése, tapasztalata szerint párkapcsolatában milyen mértékben van jelen az érzelmi bántalmazás. A teszt nem diagnosztikai eszköz és semmiképpen nem alkalmas arra, hogy egy harmadik személy esetleges személyiségzavarát igazolja!