Az Ön Traumás Kötődés pontszáma:

0

A kérdőív tartománya (0-25).
0-10 pontszám (0-40%) esetén a kitöltő nem, vagy csekély mértékben kötődik traumásan.
11-15 pont közötti érték (40%-60%) a kérdőívet kitöltő személy kapcsolatában megjelenik a traumás jelleg.
A 16 pont fölötti értékek (61% fölött) traumás kötődésre utalnak.

A teszt nagy pontossággal mutatja meg, hogy a kitöltő megélése, tapasztalata szerint milyen mértékben volt vagy van jelen a traumás kötődés. A teszt nem diagnosztikai eszköz és semmiképpen nem alkalmas arra, hogy egy harmadik személy esetleges személyiségzavarát igazolja, továbbá nem alkalmas a traumás kötődés vagy érzelmi bántalmazás bizonyítására!