Az apokalipszis 4 lovasa

Két ember kapcsolata egyedi és csodálatos lehet, de mindannyian hozhatunk magunkkal olyan viselkedési formákat, amik megnehezítik a másikhoz való őszinte kapcsolódást és a kapcsolat végét eredményezhetik.
John Gottman amerikai pszichológus, a Washingtoni Egyetem pszichológia emeritus professzora az elmúlt évtizedek kutatási eredményei alapján 91%-os pontossággal tudja bejósolni egy pár jövőjét, azaz, hogy együtt maradnak-e vagy sem. Kutatásai eredményeként megállapítást nyert, hogy két ember sikeres kapcsolatát nagyban befolyásolják az alábbi viselkedési formák/interakciók, melyet az apokalipszis négy lovasaként nevezett meg.

1. KRITIKA
Az első lovas a kritika. Amikor nehézség, konfliktus adódik egy kapcsolatban, sok esetben kritizálni kezdjük a másikat és nem arra törekszünk, hogy bántás nélkül fogalmazzuk meg a bennünk lévő sérelmet vagy az igényeinket, hanem adott esetben durva szavakkal, ítélkező hangsúllyal, a másik jelleme és személyisége elleni támadással reagálunk. Ez azért nagyon káros, mert mély morális sebet üt a másikon, hosszútávon mérgezi a kapcsolatot és bomlásnak indítja azt a szövetséget, ami két ember között létrejött.
Fontos különbséget tennünk a panasz és a kritika között, ezekre írok példát – (a kritizálás alatt leggyakrabban megjelenő szavak a mindig és a soha) -:

Panasz: Nagyon megijedtem, amikor nem értél haza időben és nem is telefonáltál. Azt hittem, hogy ezt megbeszéltük és megtesszük a másikért.
Kritika: Mindig ezt csinálod, nem hiszem el, hogy képtelen vagy saját magadon kívül másra is gondolni! Nagyon jó lenne, ha nem mindig csak magadra gondolnál és nem lennél ennyire önző!

Az áldozat megbántva, elutasítva érezheti magát és ha a helyzet eszkalálódik, a kritika egyre gyakrabban lesz jelen a konfliktusok során, akkor az végül a második lovas jelenlétét hozza magával, ami a megvetés, ezzel egy magasabb szintre emelve a konfliktust.
Ha a tiszteletet választjuk és elkezdünk énközlést használni (Nagyon ijesztő számomra, ha nem érsz haza és nem is telefonálsz. Megteszed kérlek, hogy legközelebb felhívsz?), megértéssel és elfogadással fordulni a másik felé, akkor elkerülhető a mélyebb érzelmi sérülés és a kapcsolatunk is stabilabb alapokon nyugszik, szilárdabb lesz a buborék, amiben mindkét fél jobban érzi magát.

2. MEGVETÉS
A második lovas a megvetés. Amikor ebben az állapotban kommunikálunk, jellemzően haraggal, undorral és ellenséges érzésekkel telve reagálunk, szavaink sértőek, kegyetlenek, szarkasztikusak és tiszteletlenek a másik fél számára. Ebbe a kategóriába tartozik a gúnyos mosoly, a fintorgás, a másik kinevetése, a becsmérlő szavak használata.

Példa: Még te vagy fáradt? Egész nap itthon voltam a gyerekekkel, takarítottam, mostam, főztem, hogy neked jobb legyen, nincs szükségem még egy gyermekre, menj vissza anyád szoknyája alá, nem is lehetsz ennél szánalmasabb!

A megvetés a válás legpontosabb előrejelzője, mindenképpen meg kell szüntetni!

Mindig van választásunk, hogy hogyan reagálunk egy konfliktusra és dönthetünk úgy, hogy tisztelettel, a másik megbecsülésével, jó tulajdonságait szem előtt tartva, elismeréssel fordulunk a másik felé. Ne féljünk kedvesnek és elismerőnek lenni!

3. VÉDEKEZÉS
A harmadik lovas a védekezés. Mindannyian védekezünk kapcsolati konfliktus során, különösen akkor, ha úgy érezzük, hogy igazságtalanul megvádolnak. Ilyenkor kifogásokat keresünk és áldozati szerepbe helyezzük magunkat, hogy a partnerünk máshogyan reagáljon és meghátráljon. A nehézséget az okozza, hogy a felelősségvállalás hiányának üzenetét közvetíti a partner felé, valamint azt, hogy nem vesszük komolyan az ő aggodalmait, tehát ez a stratégia szinte soha nem jár sikerrel.

Kérdés: vettél ma paradicsomot, ahogy megbeszéltük este?
Védekező válasz: tudod, hogy mennyi dolgom volt ma, miért nem vettél te?

Fenti esetben nem csak az történik, hogy nincs felelősségvállalás, hanem megfordul a hibáztatás, hogy a be nem tartott ígéret is a másik fél hibája legyen.
Minden ilyen esetben, ha felelősséget vállalunk és elismerjük, hogy nem úgy csináltuk, ahogy szerettük volna, az növeli a bizalmat és a kapcsolat jól-létét.

Példa: Nagyon sajnálom, hogy nem vettem paradicsomot, teljesen kiment a fejemből, ígérem, hogy holnap pótolom. (és tegyük is meg)

4. FALÉPÍTÉS
Amikor dühösek vagyunk, hajlamosak leszünk szélsőségesen reagálni és adott esetben teljesen elzárkózni a másiktól, kirekeszteni, megvonni tőle az érzelmeinket, nem szólni hozzá, nem kapcsolódni hozzá semmilyen formában. Ez a konfliktus egyfajta elkerülése is, azonban az érzelmi távolságtartással és a csenddel veréssel csak súlyosbodik a helyzet, ugyanis az indulatok és a sérelmek a felszín alatt fortyognak tovább.
Megoldás lehet ilyen esetben, ha időt kérünk a másiktól, rendben van, ha a vita hevében azt mondjuk, hogy ne haragudj, én most túl dühös vagyok ahhoz, hogy tovább beszéljünk erről, időt kérek. Érdemes 15-20 percig valami mást csinálni, sétálni, hogy egy kicsit visszahiggadjunk és egy tudatosabb, nyugodtabb állapotban megbeszélni a történteket.

Szilágyi-Boros Sarolta
Gottman párkapcsolati tanácsadó

Felhasznált szakirodalom:
John Gottman – The seven principles for making marriage work, The Gottman Institute: A research-based approach to relationships